Ejerforeningen Fredens Gaard Ejerforeningen Fredens Gaard

Seneste nyt

VELKOMMEN TIL VORES NYE HJEMMESIDE

By Morten Crone Sejersbøl, 2 måneder ago

læs mere - Spred ordet -

Tak for gårdhavearbejde og grillfest

By Bestyrelsen, 2 måneder ago

læs mere - Spred ordet -

Om foreningen

E/F Fredens Gaard går ind for diversitet og gensidig respekt. Derfor accepterer vi ingen former for diskrimination mod køn, alder, etnicitet, religion, seksualitet eller andet. Derimod opfordrer vi til rummelighed og tolerance i en god og omgængelig tone.

Fredens Gaard er en vidunderlig, smuk og harmonisk oase midt på Indre Nørrebro bestående af 64 ejerlejligheder, to fælleslokaler, to fælles tagterrasser og en grøn gård med både legeplads og små grønne områder. Desuden er der fuld parkeringskælder under jorden.

Byggeriet stod færdigt i 2020 og består af fire forskellige bygninger. Den store bygning mod Blegdamsvej er den eneste nyopførte, mens den ældste bygning, det såkaldte Blegdams-Komplex, blev opført helt tilbage i 1920.

Alle eksisterende byggerier er totalrenoverede og fremstår som moderne New Yorker-inspirerede lejligheder med respekt for fortiden, men i høj grad med relevans for nutiden og fremtiden.

Læs mere om Fredens Gaard

E/F Fredens Gaard tegnes af bestyrelsen, der vælges på forenings generalforsamling. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der i praksis alle indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har valgt at uddelegere en række opgaver til beboere i Fredens Gaard for både at nedbringe arbejdsmængden for bestyrelsen og for at optimere både medbestemmelse og inklusion i foreningen.

Bestyrelsen opfordrer alle, der er interesserede i at deltage i arbejdet med gård, terrasser, fælleslokaler, teknisk arbejde eller sociale arrangementer, til at melde sig.

Læs mere

Fælleslokaler og tagterrasser

Fredens Gaard har to tagterrasser og to fælleslokaler, der er til fri afbenyttelse for foreningens ejere og beboere. Tagterrasserne befinder sig på toppen af bygning C (de lave byhuse), og på toppen af bygning D (de høje gule bygninger). Begge fælleslokaler befinder sig i bygning D, henholdsvis i stuen og på 1. sal.

Tagterrasserne kan frit tilgås, men ikke bookes. Fælleslokalerne skal bookes

Vigtigt!
Anvendelse af tagterrassen på bygning D giver store lydgener for beboerne i lejlighederne umiddelbart under. Derfor opfordres alle til at benytte den med ro og omtanke. Der arbejdes i samarbejde med bygherre og totalentreprenør på en løsning, der skal afhjælpe lydgenerne.

Læs mere

Vedtægter, husorden og værdier

E/F Fredens Gaard bygger som alle andre ejerforeninger på et sæt vedtægter. Derudover har foreningen vedtaget en husorden og et værdigrundlag, som skal sikre, at alle beboere får den bedst mulige hverdag i Fredens Gaard.

Læs mere

Husorden og værdigrundlag

E/F Fredens Gaard går ind for diversitet og gensidig respekt. Derfor accepterer vi ingen former for diskrimination mod køn, alder, etnicitet, religion, seksualitet eller andet. Derimod opfordrer vi til rummelighed og tolerance i en god og omgængelig tone.

Husordenen for Fredens Gaard er regler og retningslinjer, der skal sikre foreningens beboere de bedst mulige betingelser for at trives side om side i et fornuftigt og forsvarligt fællesskab.

Skulle der opstå uenighed eller konflikt, opfordrer vi til respektfuld dialog og meningsudveksling parterne imellem inden yderligere indblanding af andre parter.

Læs mere

Affald og teknik

Her finder du praktiske oplysninger om tekniske installationer, dagrenovation, værktøj og lignende, samt nyttige links, hvis du sidder fast i elevatoren, eller et vandrør er sprunget.

Læs mere

Kontakt

KONTAKTINFOMATION

E/F Fredens Gaard
Blegdamsvej 28-32,
2200 København N

Email: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com