E/F Fredens Gaard tegnes af bestyrelsen, der vælges på forenings generalforsamling. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der i praksis alle indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har valgt at uddelegere en række opgaver til beboere i Fredens Gaard for både at nedbringe arbejdsmængden for bestyrelsen og for at optimere både medbestemmelse og inklusion i foreningen.

Bestyrelsen opfordrer alle, der er interesserede i at deltage i arbejdet med gård, terrasser, fælleslokaler, teknisk arbejde eller sociale arrangementer, til at melde sig. Tag fat i et af bestyrelses- eller udvalgsmedlemmerne eller send bestyrelsen en mail på bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.
Vel mødt 😊

Bestyrelsen E/F Fredens Gaard
Frederik Schou (formand)
Kamilla Bøgesø Kjærgaard (næstformand)
Mikkel Winckler (kasserer)
Casper Salling Norring-Agerskov
Ditlev Lodberg Strand
Mikkel Alleslev Havgry (suppleant)
Merry Andresen (suppleant)

Kontakt os på bestyrelsenfredensgaard@gmail.com

Økonomiudvalg
Annette Kragskov Havlit
Mikkel Winckler

Gård- og terrasseudvalg
Anders Zeidler
Olivia Nissen
Mette Lodberg Strand
Maria Alleslev Havgry
Merry Andresen
Annette Kragskov Havlit
Rasmus Philip

Teknisk udvalg
Casper Salling Norring-Agerskov
Ditlev Lodberg Strand

Fælleslokaleudvalg
Elisabeth Gade Strand
Tine Holmbæck Kovacs Petersen

Kommunikationsudvalg
Morten Crone Sejersbøl