Bestyrelsens nyhedsbrev – maj 2021

Kære beboere i Fredens Gaard

Der sker rigtig meget bag kulisserne i øjeblikket, og langt det meste er positivt. Vi håber, I vil læse nyhedsbrevet og sætte nogle krydser i kalenderen, lige som det ville være fedt, hvis nogle af jer ville give en lille hånd med på nogle små projekter.

God læsning 😊

SYN OG SKØNSSAGEN: Godt nyt
Som alle ved, pågår der i øjeblikket en syn og skønssag mellem ejerforeningen, sælger (K/S Fredens Gaard) samt totalentreprenøren Glindorf & Partnere. Bestyrelsen har brugt ekstremt meget tid på at sikre ejerforeningens interesser i sagen, og har, som aftalt på seneste ekstraordinære generalforsamling, engageret en advokat til at hjælpe med at føre sagen. Dette hårde arbejde ser ud til at have båret frugt.

Ejerforeningens indlæg i sagen har bevirket, at totalentreprenøren er blevet meget samarbejdsvillig og indstillet på at løse så mange punkter som muligt i mindelighed uden at inddrage syn og skøn og domstole. Dette er særdeles positivt, da det dels sparer os for yderligere rådgiver- og advokatomkostninger og dels minimerer ejerforeningens risiko for at tabe nogle af punkterne i en evt. syn og skønssag. Vi er ikke i mål med det hele, og der er stadig uafklarede punkter som fx problemerne med fugt, behandlingen af facaderne i Bygning C og Bygning D samt generne fra trinlyd på Tagterrasse D. Alle andre punkter er dog ved at blive løst, og dette er en kæmpe sejr for ejerforeningen. Bestyrelsen orienterer nærmere om sagen, så snart der er mere at berette.

LUGTGENER: Kan du lugte, når andre laver mad?
Et par beboere er generet af, at de kan lugte, når andre laver mad. Dette er sandsynligvis en udfordring med ventilationsskakterne, og totalentreprenøren vil finde en løsning på problemet. Hvis du også er generet af dette, bedes du venligst skrive en mail til bestyrelsen på bestyrelsenfredensgaard@gmail.com senest fredag d. 7. maj. Skriv ’Madlugt’ i emnefeltet og angiv navn, adresse samt telefonnummer.

LÅGER – ekstra sikkerhed i gården
Bestyrelsen har bestilt to ekstra låger til gården for at øge sikkerheden for især gårdens yngste beboere. Det drejer sig om en låge til de trapper, der fører ned til parkeringskælderen (tæt på legepladsen) samt en praktisk og enkel låge til den trappe, der fører op til tagterrassen oven på rækkehusene (bygning C).

YDERMURE – ingen markiser, varmelamper eller lignende
Enkelte beboere har spurgt, om de måtte opsætte markiser, varmelamper, overdækninger eller andet på ydermurene. Dette er desværre ikke tilladt ifølge vedtægterne.

FÆLLESLOKALERNE ER KLAR TIL BRUG – hvem vil lave en proces for at leje lokalerne?
Bestyrelsen er glad for at kunne meddele, at totalentreprenøren nu har udbedret de omfattende skader, der var i foreningens fællesrum. Det betyder, at det nu er muligt for os alle at benytte dem. Det eneste, der mangler, er nogle regler for, hvordan udlån og leje af lokalerne skal foregå. Bestyrelsen er desværre lagt ned af arbejde med hhv. budget, regnskaber og tovtrækning med totalentreprenør og har desværre ikke mulighed for at påtage sig denne opgave. I stedet for at udskyde ibrugtagelsen håber og tror vi, at der med alle de gode kræfter, der er i E/F Fredens Gaard er et par stykker af jer, der har lyst til at lave et ”fællesrumsudvalg” og udarbejde et forslag til denne proces og guide. Vi i bestyrelsen skal nok sætte jer i gang og dele vores indledende tanker om regelsættet. Hvis du har mulighed for at være med her, så send venligst en mail til bestyrelsen på bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.

HUSORDEN – tak for input
Husordenen har nu været til høring i et par måneder, og vi lukker nu for input. Tak dem alle. Der var mange fornuftige og helt relevante input, som vi skriver ind i den endelige husorden, som vi skal stemme om til generalforsamlingen den 22. juni. Andre er desværre i strid med vedtægterne og kan ikke godkendes.

Vi udsender det endelige forslag inden generalforsamlingen.

SAMTYKKE – husk at svare ja
Vi udsendte for nylig en mail om samtykke til at afholde diverse møder digitalt i resten af 2021. Vi beklager, at dette er nødvendigt, men vedtægterne har desværre ikke taget højde for pandemier. Har du ikke svaret endnu, beder vi dig gøre det hurtigst muligt. Svar på den mail, I modtog den 28. april. Tak 😊

VIGTIGE DATOER
Husk at sætte kryds i kalenderen på disse datoer:

 1. Tirsdag d. 18. maj kl. 19.30-21.00: Ekstraordinær Generalforsamling
  Her skal vi beslutte plan for fællesområderne
 2. Tirsdag d. 22. juni: Ordinær Generalforsamling
  Dette er den ordinære årlige generalforsamling for ejerforeningen, hvor vi bl.a. skal vælge bestyrelsesmedlemmer og gennemgå budget

Mere info om de enkelte elementer er herunder.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: tirsdag d. 18. maj kl. 19:30-21:00
Vi annoncerede tidligere på året, at vi ville afholde ordinær generalforsamling på denne dato. På grund af det fortsatte forsamlingsloft og vores administrators ønske om at afholde generalforsamlingen fysisk, er den imidlertid udskudt til 22. juni. I stedet bruger vi datoen på en ekstraordinær generalforsamling.

Formålet med denne er at præsentere og få mandat til at implementere et forslag til en plan for foreningens fællesarealer, der er udarbejdet af de forskellige udvalg her i foreningen. På selve den ekstraordinære generalforsamling vil planen blive gennemgået i detaljer. Vi har desuden udsendt en PDF af præsentationen på mail.

Der er en vigtig årsag til, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling om dette punkt: Vi nu går ind i sommersæsonen. Hvis vi skal have bare et minimum af møblement og beplantning på de fælles udearealer denne sommer, kan vi ikke vente til den ordinære generalforsamling i juni med at træffe denne beslutning.

Bestyrelsen stiller disse to beslutningsforslag til afstemning:

 1. Bestyrelsen stiller forslag om at foreningen godkender den fremlagte plan for fællesarealerne inkl. budgetramme på 1 million kr. for udførelsen af planen.

Såfremt forslag 1 vedtages, stiller bestyrelsen følgende forslag:

 1. Bestyrelsen stiller forslag om, at planen for fællesarealerne finansieres ved optagelse af et 15 årigt fælleslån på 1 million kr., der fordeles efter fordelingstal, og som kan afdrages månedligt eller straks.

Husk at sende fuldmagt, hvis du ikke kan deltage, men gerne vil stemme
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, men gerne vil stemme, kan du give fuldmagt til bestyrelsen eller en anden person. Udfyld i så fald vedhæftede fuldmagtsskabelon og send den på mail senest 1 time inden generalforsamlingen. Send den til: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com og skriv FULDMAGT i emnefeltet.

I fuldmagten bedes du venligst angive hvad du stemmer til hvert af de to forslag (hhv. STEMEMR FOR, STEMMER IMOD, STEMMER BLANKT). Alternativt kan du delegere din stemme til enten bestyrelsen eller en anden person.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING: tirsdag d. 22. juni
På tirsdag d. 22 juni er der ordinær generalforsamling for ejerforeningen. Bestyrelsen håber og arbejder på at kunne afholde denne som et fysisk møde, så vi alle kan være sammen. På den ordinære generelforsamling vil vi bl.a. gennemgå regnskab og budget samt vælge bestyrelsesmedlemmer for det næste år. Der kommer mere info om den ekstraordinære generalforsamling, når vi kommer tættere på. Dog kan vi allerede nu løfte sløret for, at bestyrelsen kommer til at stille forslag om, at vi forhøjer den månedlige indbetaling til ejerforeningen med ca. 300 kr. pr måned. Der er især 3 årsager til dette:

 1. Problemerne med totalentreprenør og bygherre har drænet foreningens pengekasse
 2. På nuværende tidspunkt sparer vi ikke en eneste krone op om måneden til at vedligeholde på fællesarealerne, hvilket vi er nødt til at begynde at gøre
 3. På nuværende tidspunkt er fællesindbetalingerne markant lavere end det, vi alle var stillet i udsigt, da vi købte vores boliger.

Selv med forøgelsen på 300 kr. vil fællesindbetalingerne i vores ejerforeningen være markant lavere end i tilsvarende ejerforeninger. Vi håber derfor, at I alle vil være med til at bakke op om denne forøgelse, så vi sikrer, at vi har en foreningen med en sund og ansvarlig økonomi. Mere om dette den 22. juni.

Vi ses i gården – eller den 18. maj kl. 19.30 på den ekstraordinære generalforsamling 😊

De bedste hilsener,
Bestyrelsen