Bestyrelsens nyhedsbrev – september 2021

Kære alle beboere i Fredens Gaard. Her er et nyhedsbrev fra bestyrelsen. God læselyst! 🙂

Bestyrelsen kan med glæde meddele, at foreningens hjemmeside nu er live.
I finder siden på www.fredensgaard.dk og her kan I bl.a. læse nyheder og informationer fra bestyrelsen og de mange udvalg, samt vigtig info om brug af håndværkere, affaldshåndtering og meget mere.

På hjemmesiden findes også en guide til at booke fælleslokalerne, hvoraf det ene nu er klar til at blive taget i brug. Skulle I være i tvivl om, hvad man må og ikke må, ligger foreningens husorden og vedtægter naturligvis også på siden.

Hjemmesiden er lanceret nu, så vi alle kan få glæde af den, men der arbejdes fortsat på at få den helt i mål. Derfor vil I formentlig opleve at der løbende bliver opdateret og lagt mere indhold op på sitet.
Skulle I opdage en fejl eller har I forslag til hvordan hjemmesiden kan gøres endnu bedre, må I meget gerne sende disse i en mail til: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com

Tak og god fornøjelse med hjemmesiden!


Opdatering på syn og skønssagen

Bestyrelsen er i løbende dialog med Glindorf & Partnere (G&P) samt Artha om at få udbedret alle forhold i sagen, og vi er glade for at kunne meddele, at det går den rigtige vej. På nuværende tidspunkt er 90% af forholdene blevet udbedret/afklaret, og der mangler derfor kun de resterende 10%. Herunder er et udpluk af de væsentligste forhold der er fundet en løsning på

Forhold der er løst:

 • Vandledninger i gård ikke gravet dybt nok ned – de er nu sænket.
 • Trinlyd fra tagterrasse D – lydkrav er overholdt.
 • Dokumentationsmateriale – alt er nu endelig modtaget.
 • Gulve i lejligheder – 95% er nu udbedret, og der er plan for de resterende med de enkelte ejere.
 • Ventilation – alle ventilationsanlæg gennemgået og alle defekte motorer m.v. er udskiftet.
 • Fællesrum i bygning D – alt på nær fugt er ordnet.
 • Delregnskab for vand og varme – løsning fundet, og EF får penge tilbage.

Der er således nu “kun” følgende forhold tilbage, der mangler at blive løst

 • Fugtsag – info om udbedringsplan kommer ud inden for den næste uges tid.
 • Facader på bygning C og D – vi er i dialog om en plan for denne.
 • Manglende mulighed for opvarmning af visse boliger – vi er i dialog om en plan for denne.
 • Målere i teknikskabe sidder nogen steder stadig forkert – dette bliver udbedret snart. 
 • Havelamper/orienteringslys er defekte og skal laves – dette bliver udbedret snart.
 • Afløb ved kældre i P-kælder og bygning A løber over og ind i bygningen – dette bliver udbedret snart.

Handlingsplan for udbedring af fugt i Bygning B, C & D 

Bestyrelsen har modtaget mange henvendelser fra medlemmer af foreningen, der gerne vil have en afklaring på planen for udbedring af fugtproblemerne i Bygning B, C og D. Dette har vi i bestyrelsen fuld forståelse for, og vi vil også gerne selv have klarhed over planen.
Vi har således brugt de sidste to måneder på at være i dialog med både G&P og Artha, og vi er omsider ved at nå målet. Vi er således glade for at kunne meddele, at G&P og Kuben Management regner med at kunne sende information om planen ud til alle beboere med fugtproblemer, senest inden udgangen af næste uge, og at arbejdet efter al sandsynlighed påbegyndes hurtigst muligt herefter, dvs. inden udgangen af september. 

Opdatering på forskønnelse af fællesarealer

Ved generalforsamlingen den 22. juni blev det som bekendt vedtaget, at foreningen skulle optage et fælleslån på kr. 1.000.000 til brug på at forbedre og møblere foreningens fællesarealer. Sommerferieperioden medførte dog en langvarig proces hos banken med endelig lånoptagelse samt tinglysning, hvorfor lånet først ultimo juli var endeligt på plads. Som følge af egenindbetalinger fra flere beboerere, blev selve banklånets størrelse reduceret til kr. 750.000.  

Gård- og Terasseudvalget, som også varetager de to fælleslokaler, er kommet godt igang med indkøb af møbler, krukker, hynder, hyndebokse mv.

Der er desuden indkøbt en stor fælles gasgrill til den store tagterasse (bygning D), som snarest vil kunne blive taget i brug. Foreningen har lavet aftale med gartner, som ugentligt luger, slår græs og vander. Til efteråret vil gartneren ligeledes etablere plantekummer samt selvvandingspotter. 

Pga. CV19, har vi desværre oplevet forsinkelser på flere leverancer. Det er dog vores håb og forventning, at vi ultimo september vil modtage HAY loungemøbler, bænke, stole og borde til den lille tagterasse (bygning C). 

Fælleslokalet i stuen afventer fugtudbedring og herefter yderligere indretning/møblering, mens lokalet på 1. sal nu kan tages i brug. Se mere herom nedenfor.

Udvalget vil holde fast i, at vi i foreningen holder min. to årlige arbejdsdage for at holde driftsomkostningerne nede, og disse er jo også en rigtig god anledning for os alle til at komme hinanden nærmere. 

Mulighed for anvendelse af fælleslokale på 1. sal

Takket være Fælleslokaleudvalget (Anne, Elisabeth og Tine), er det nu muligt at leje fælleslokalet på 1. sal i opgang 28C til møder, overnattende gæster, eller andre mindre dagsarrangementer. Lokalet er foreløbigt blevet indrettet med en seng og er klar til at blive taget i brug, men der vil løbende komme yderligere indretning og flere sovepladser til.

Billeder af den nuværende indretning, samt vejledning til brug af lokale, herunder ordensreglement og bookingsystem kan findes på foreningens hjemmeside her

Venlig reminder om affaldssortering og foldning af papkasser

Bestyrelsen vil gerne igen opfordre til, at alle beboere altid sørger for at følge reglerne for affaldssortering. I særdeleshed vil vi gerne minde om, at papkasser altid skal foldes sammen inden de lægges i affaldscontaineren. Udover de helt åbenlyse årsager til, at det er godt at affaldssortere, er der også det faktum, at foreningen bliver pålagt bøder af kommunen, når anvisningerne for affaldssortering ikke følges. Af denne grund vil vi endnu en gang opfordre alle til at huske at sortere rigtigt – hver gang.

Bestyrelsen har kendskab til flere beboere, der gang på gang “glemmer” at følge sorteringsanvisningerne. Bestyrelsen har dog indtil nu undladt at henvende sig personligt til disse beboere, da ingen i bestyrelsen har lyst til at lege “politi” overfor andre. Såfremt disse beboere fortsætter med at undlade at følge sorteringsanvisningerne, ser bestyrelsen sig dog nødsaget til at række ud personligt til de pågældende personer.

Byttecentral i storskraldsrummet

Der er netop blevet etableret en byttecentral i bunden af storskraldsrummet, som består af tre stigereoler og er tydeligt skiltet. På reolerne kan I afsætte småting som andre kan få glæde af, eller gøre et godt fund blandt de ting som jeres naboer ikke længere har brug for. Stil venligst ikke ødelagte ting i byttecentralen – disse skal smides ud i de grå containere til småt brandbart.

Venlig reminder til dem der ryger

Bestyrelsen vil igen opfordre til, at beboere, der ryger på altanen er ekstra opmærksomme på, at cigaretskodder, mv. ikke kastes ud over altanen og ned i gården. Der har desværre været flere tilfælde, hvor der særligt ved cykelstativet mellem miljøstationen og bygning A har ligget mange skodder, snus/nikotinposer. Reglerne gælder også på tagterrasserne, hvor beboerne har ansvaret for at skodderne ikke efterlades. Det gælder også for de eventuelle gæster man måtte have med derop.

Vi er sikre på, at hele foreningen har en klar interesse i at holde fællesområder renlige og samtidig sikre, at de mange små børn, der leger og opholder sig i gården ikke får fingre i den slags. 

Ejendomsskat

Bestyrelsen har været i dialog med Skattestyrelsen omkring en permanent løsning på udfordringen omkring opkrævning af ejendomsskatter. Udfordringen bestod ganske kort i, at flere af foreningens beboere modtog forkerte og alt for høje opkrævninger, mens andre beboere ingen opkrævninger modtog overhovedet. De to forrige rateopkrævninger er blevet håndteret manuelt ved hjælp fra Cobblestone. 

Tak for hjælpen med at indsende opkrævninger og for jeres fleksibilitet herom, særligt i sommerferieperioden, hvor seneste rate blev betalt. Ifølge Skattestyrelsen skulle problemet nu være løst, således at næste rate bliver opkrævet korrekt. Bestyrelsen vil i efteråret for god ordens skyld følge op og sikre, at dette også er tilfældet.

De bedste hilsener,
Bestyrelsen