Bestyrelsens nyhedsbrev – September 2022

Kære alle

Hermed kommer seneste nyt fra bestyrelsen i E/F Fredens Gaard. Læs venligst hele dette nyhedsbrev, da det indeholder vigtige informationer til dig som ejer/beboer.

/

This is the latest news from the board. It contains important information for everyone living/owning a flat or row house here in Fredens Gaard, so if you don’t read Danish, please use Google Translate to at least get a good idea of the messages we have for you.

Vi håber, at alle har haft en dejlig sommer. Det har virkelig været godt at se så mange benytte vores nyindrettede fællesarealer og at se de mange planter, vi har fået sået, vokse og blomstre. Igen tak til alle, som har været med til at skabe de her skønne rum til os allesammen.

Nyd de grønne arealer og hjælp med at passe på dem

Vi vil opfordre alle til at være med til at passe på fællesarealerne og huske på følgende ting:

  • Slå parasoller ned, når I har brugt dem. De skal ikke stå opslået i regn og blæst. På tagterrasserne har der været farlige situationer med opslåede parasoller, der kan blive fanget af vinden og blæse ned i gården – enten hos os selv eller i nabogården. Heldigvis er ingen kommet til skade, men husk det allesammen!
  • Sæt ude-legetøjet på plads efter brug. Tjek, at alle dele er der.
  • Pas på planter og bede, og vær sød at hjælpe børnene til det også. Boldspil eller anden færden gennem græsserne på skrænten ødelægger de planter, som vi i fællesskab har brugt mange penge og kræfter på at etablere. Der ligger hundredvis af blomsterløg i jorden, og små spirer kan være svære at se. De sparkes nemt op af jorden, og så går de til grunde. 
  • Bedene har heller ikke godt af spandevis af sand fra sandkassen.

Fester – tag hensyn til jeres naboer og til vores naboer/genboer i de omkringliggende ejendomme

Der har været nogle fester i løbet af sommeren, som har givet anledning til klager – også fra vores genboer i naboejendommen. For nylig har vi oplevet en grov overtrædelse af vores husorden ift. støj, og retningslinjerne for brug af fælleslokalet. Det er virkelig ærgerligt. Det har konsekvenser for os allesammen. Fra bestyrelsen og fælleslokaleudvalgets side kommer vi bl.a. til at stramme op på reglerne for udlejning af fælleslokalet i stuen. Desværre. I vil høre nærmere.

Det skal selvfølgelig være muligt at holde fest. Bare husk at tage hensyn og skru ned for musikken eller luk vinduerne efter kl. 23 i weekenderne (kl. 22 på hverdage). Vi har en husorden, som gælder, også selvom man i forvejen har annonceret at man holder fest, og selvom der ikke på selve aftenen kommer klager. Man kan ikke forvente at folk møder op i nattøj og klager, slet ikke fra naboejendommen. Som vært for et arrangement er man naturligvis også ansvarlig for at ens gæster overholder de gældende regler.

Sørg også for at rydde op på fællesarealerne, hvis festen f.eks. foregår på tagterrassen en del af tiden.
Bliv meget gerne ved at med at annoncere at I holder fest i vores Facebookgruppe, det er rigtig rart at vide i forvejen.
Her en reminder om husordenens punkt vedr. støj. Dette gælder naturligvis også for tagterrassen og fælleslokalerne.

Se mere om regler for støj i husordenens punkt 7.1:
https://fredensgaard.dk/husorden-og-vaerdigrundlag/

https://fredensgaard.dk/wp-content/uploads/2022/07/Values-and-house-rules-EF-Fredens-Gaard.pdf (In English)

Påmindelse til alle hundeejere: Gården er IKKE til at lufte hunde i

Vi vil gerne minde alle hundeejere om, at gården ikke er beregnet til at lufte hunde i. Og at gården ikke er et hundetoilet. Heller ikke græsarealet! Sker der uheld, så vær sød at samle op. Alle hunde skal holdes i snor – også hunde, man passer.
Se mere om regler for hunde i husordenens punkt 9.2.

Dispensation til opsætning af markiser

Bestyrelsen fik allerede sidste år en række henvendelser fra ejere på 5. sal i bygning A og B, som ønskede at opsætte en markise over deres altan/terrasse. Som bekendt er det ifølge vores vedtægter ikke tilladt at montere noget på ejendommens facade, da det er fælles ejendom. Bestyrelsen har dog mulighed for at give dispensation, hvis man ansøger om det. Da vi i de første år havde mange andre vigtige opgaver at håndtere, valgte vi ikke at behandle emnet og bad ejerne om at vente, til vi havde tid til at behandle spørgsmålet grundigt.

I foråret fik vi endelig tid til at tage fat på emnet. Efter at have diskuteret spørgsmålet og tegnet på flere løsningsforslag, blev vi i bestyrelsen enige om at give beboere på 5. sal i bygning A og B mulighed for at kunne søge dispensation og få tilladelse til at opsætte en markise, hvis de opfylder en række betingelser ift. udseende og sikkerhed. 

Forudsætningen for at give nogen tilladelse var, at det var muligt at skabe et samlet projekt, der var harmonisk og i overensstemmelse med ejendommens arkitektur. På den baggrund har vi besluttet, at dispensationer kun behandles for boliger beliggende på 5. sal i bygning A og B. Her er facaden trukket tilbage, og markisen har derfor kun i lille grad indflydelse på ejendommens samlede arkitektur. 

Hver boligejer skal ansøge individuelt og underskrive en kontrakt, hvor alt vedr. markisen specificeres. Vil man vide mere om mulighederne for dispensation og om det samlede projekt, der ligger til grund for de dispensationer, vi har valgt at behandle på nuværende tidspunkt, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Ny viceværtaftale

Cobblestone Facility Management er stoppet som vicevært pr. 31.8.2022, da vi længe har været meget utilfredse med dem. Ditlev og Annette har efter grundigt forarbejde lavet en aftale med HP Ejendomsservice. De er startet pr. 1.9.2022, og står for viceværtopgaver og græsslåning. Vi håber at vi alle bliver glade for den nye ordning.

Der er en række gartneropgaver, som HP ikke varetager. Der arbejdes på at lave aftale med et gartnerfirma, som forventeligt vil komme ca. 1 gang om måneden. Dette vil ikke dække vores behov for løbende vanding af bede og plantekasser, så dette er vi selv nødt til at deles om. Gård- og terrasseudvalget vil komme med et forslag til, hvordan en vandingsplan kan se ud

Sørg for at få ryddet opgange og kældre – ellers gør viceværten det

Ved overlevering til HP, blev det klart at mange bruger både opgange og kældergange til  uautoriseret opbevaring. Vi vil bede jer alle om at rydde disse kasser, reoler, stativer , tagbokse mm. væk. Det er vigtigt både ift. at sikre at HP kan gøre ordentligt rent, og fordi det er imod brandmyndighedernes regler. Hvis vi ikke oplever at tingene bliver fjernet, vil næste skridt være at viceværten markerer alle genstande, der står hvor de ikke må. Efter 14 dage vil de ting, som fortsat står fremme blive afhentet og smidt ud.

Fælles arbejdsdag i gården søndag den 2. oktober

Vi havde en superfin arbejdsdag i foråret, som gård- og terrasseudvalget havde arrangeret. Det var både hyggeligt og produktivt. Næste fælles arbejdsdag er første søndag i oktober dvs. den 2.10. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Tilmeld jer udvalgene, der er stadig brug for flere hænder

Vi nyder alle godt af vores fællesarealer, men for at disse skal blive ved med at være pæne og velholdte, er vi afhængige af jeres hjælp. De to udvalg som står for henholdsvis gård/terrasse og fælleslokaler har fortsat brug for flere medlemmer.
Vi vil på den baggrund kraftigt opfordre til at nogle af jer, som ikke allerede bidrager, giver en hånd med. Det er bare sjovere at deltage i udvalgene, når man er mange til at deles om opgaverne. Lige pt. er det især fælleslokaleudvalget, som har brug for hjælp, så skriv til Adam Femerling, hvis I kunne tænke jer at bidrage.

Manglende vandtryk

Vi oplever desværre udfordringer med vandtrykket. Dette skyldes, at der er en pumpe i varmecentralen, der er gået i stykker. Bestyrelsen har bestilt reservedele, men der er i øjeblikket ekstra lang leveringstid. Vi regner med at problemerne er løst inden udgangen af september

Orientering om rotter

Vi har desværre kunnet konstatere, at der er kommet rotter i tre af rækkehusene. Rotterne er kommet ind gennem kloakken på en eller anden måde, og vi er i øjeblikket i gang med at løse problemet. Vi opfordrer alle (særligt dem der bor i stueetagen) til at være ekstra opmærksomme på, om der er tegn på rotter. 

Såfremt man har mistanke om rotter, skal man øjeblikkeligt tage billeder af tegnene på rotter, orientere bestyrelsen og vedhæfte billederne. Derudover skal man øjeblikkeligt ringe til Københavns Kommune og orientere om mistanken. De vil herefter give rådgivning om, hvordan man skal forholde sig. 

Bestilling af ekstra nøgler

Efter skift af viceværtfirma kan nøgler ikke længere bestilles hos Cobblestone Facility Management. Fremadrettet skal nøgler derfor bestilles direkte hos A/H låseservice: https://ah-laasemontage.dk/noeglebestilling. De nye nøgler kan afhentes efter 0 – 2 arbejdsdage mod fremvisning af id (med tilhørende adresse) og nøgle.

Cykelstativer

Der er monteret nyt cykelstativ ved opgang A. Det er pt. afspærret, da der afventes en reetablering af fliserne, som er brudt op ifm. monteringen. Bestyrelsen vil endnu engang opfordre til at man ikke holder sin cykel på græsset, men i stedet parkerer den i et af de mange stativer i gården. Der er som regel ledige pladser ved opg. 28A, og der er for nyligt monteret en sliske til cykler ved trappen nær opgang 28C, netop for at man let kan sætte sin cykel over ved opg. 28A.

Opdatering på syn og skøn

Vi har, som vi tidligere har orienteret om, anlagt en sag i Voldgiftnævnet mod vores bygherre, Artha, hvor vi beder nævnet om at tage stilling til fordelingen af de omkostninger, der har været til at få dokumenteret og afklaret alle de klagepunkter, vi hidtil har fået medhold i og har fået udbedret. Vi afventer lige nu modpartens kommentarer til vores krav. De har deadline i denne måned. Vi håber, at sagen afgøres snarest herefter. Vi vil naturligvis opdatere jer, så snart, der ligger en afgørelse, eller der er andet afgørende nyt i sagen.

Porten er ved at blive forstærket

Vi er i bestyrelsen rigtig glade for at der er kommet en løsning hvor porten åbner automatisk, men vi er også klar over, at der har været lidt startvanskeligheder. Som det er nu er mekanismen desværre ikke stærk nok til at stå imod, når folk vælger at skubbe porten op, og derfor går den tit i stykker. Der er på den baggrund bestilt en forstærkning af porten, som står for at åbne og lukke porten, og vi forventer at dette vil afhjælpe de fleste problemer. Der vil desuden blive monteret en diode, der lyser når man har drejet nøglen, hvilket gerne skulle gøre det tydeligt for folk at porten er ved at åbne, så de undlader at skubbe på den.

Velkommen til nye beboere

Der har været en del salg og fraflytninger de seneste måneder. Så vi vil gerne benytte lejligheden til at byde alle nye beboere velkommen i ejerforeningen. Vi glæder os til at møde jer, og vi håber meget, at I har lyst til at deltage og bidrage til fællesskabet. Har I nogen spørgsmål er I altid velkommen til at skrive til os i bestyrelsen.

Er I ikke medlem af vores facebookside endnu, så vil vi også opfordre til, at I bliver det. Der er altid meget hjælp at hente, og gode informationer. Søg på: Fredens Gaard (i to ord).

Og ovenstående leder os frem til nyhedsbrevet sidste punkt. 

Salg af p-pladser

Hvis man i forbindelse med salg af sin bolig også sælger en p-plads i p-kælderen, vil vi opfordre til at p-pladsen sættes til salg internt i foreningen, inden den evt. sættes offentligt til salg. Baggrunden for dette er, at vi som ejerforening har et ønske om at vores fællesarealer primært er for beboere. Da p-kælderen har direkte adgang til gården og opgangene, er det sådan at jo flere p-pladser som sælges til eksterne, jo flere udefrakommende vil have adgang til vores fællesarealer. 

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende mailadresse: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com

Det var alt for denne gang. Vi håber, at se så mange som muligt til fælles arbejdsdag søndag den 2. oktober. Der kommer mere info ud fra gård- og terrasseudvalget. 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *