Bestyrelse og udvalg

E/F Fredens Gaard tegnes af bestyrelsen, der vælges på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der i praksis alle indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har valgt at uddelegere en række opgaver til beboere i Fredens Gaard for både at nedbringe arbejdsmængden for bestyrelsen og for at optimere både medbestemmelse og inklusion i foreningen.

Bestyrelsen opfordrer alle, der er interesserede i at deltage i arbejdet med gård, terrasser, fælleslokaler, teknisk arbejde eller sociale arrangementer, til at melde sig. Tag fat i et af bestyrelses- eller udvalgsmedlemmerne eller send bestyrelsen en mail på: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.

Bestyrelsen E/F Fredens Gaard

 • Mikkel Alleslev Havgry (formand)
 • Annette Kragskov Havlit (næstformand)
 • Sinan Kilic (kasserer)
 • Ditlev Lodberg Strand
 • Lotte Fuglbjerg

Gård- og terrasseudvalg

 • Mette Lodberg Strand
 • Maria Alleslev Havgry
 • Rasmus Philip (kontaktperson)
 • Simone Marie Okholm Hansen
 • Rasmus Thinghuus Toft

Teknisk udvalg

 • Ditlev Lodberg Strand
 • Annette Kragskov Havlit

Fælleslokaleudvalg

 • Annette Kragskov Havlit
 • Adam Femerling (kontaktperson)
 • Frederik Storgaard Simonsen
 • Inka Heikkinen