Bestyrelse og udvalg

E/F Fredens Gaard tegnes af bestyrelsen, der vælges på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der i praksis alle indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har valgt at uddelegere en række opgaver til beboere i Fredens Gaard for både at nedbringe arbejdsmængden for bestyrelsen og for at optimere både medbestemmelse og inklusion i foreningen.

Bestyrelsen opfordrer alle, der er interesserede i at deltage i arbejdet med gård, terrasser, fælleslokaler, teknisk arbejde eller sociale arrangementer, til at melde sig. Tag fat i et af bestyrelses- eller udvalgsmedlemmerne eller send bestyrelsen en mail på: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.

Bestyrelsen E/F Fredens Gaard

 • Frederik Schou (formand)
 • Kamilla Bøgesø Kjærgaard (næstformand)
 • Mikkel Winckler (kasserer)
 • Casper Salling Norring-Agerskov
 • Ditlev Lodberg Strand
 • Mikkel Alleslev Havgry (suppleant)
 • Merry Andresen (suppleant)

Økonomiudvalg

 • Annette Kragskov Havlit
 • Mikkel Winckler

Gård- og terrasseudvalg

 • Anders Zeidler
 • Mette Lodberg Strand
 • Maria Alleslev Havgry
 • Merry Andresen
 • Annette Kragskov Havlit
 • Rasmus Philip

Teknisk udvalg

 • Casper Salling Norring-Agerskov
 • Ditlev Lodberg Strand

Fælleslokaleudvalg

 • Anne Ipsen
 • Elisabeth Gade Strand
 • Tine Holmbæck Kovacs Petersen
 • Annette Kragskov Havlit
 • Rasmus Philip