E/F Fredens Gaard har to tagterrasser og to fælleslokaler, som foreningens ejere og beboere har adgang til og mulighed for frit at benytte.

Tagterrasserne

Foreningens to tagterrasser befinder sig på toppen af bygning C (de lave byhuse), og på toppen af bygning D (de høje gule bygninger).
Tagterrasserne kan frit tilgås, men ikke bookes til private arrangementer. Beboerne bedes være opmærksomme på at anvendelse af tagterrassen på bygning D pt. giver store lydgener for beboerne i lejlighederne umiddelbart under. Derfor opfordres alle til at benytte denne tagterrase med ro og omtanke. Bestyrelsen er bekendt med problematikken, og der arbejdes pt. på en endelig udmelding med retningslinjer for brug af tagterrassen, så den kan komme alle til gode samtidig med at beboerne i lejlighederne under genereres mindst muligt.

Fælleslokalerne

De to fælleslokaler befinder sig begge i bygning D (opgang 28c) henholdsvis i stuen og på 1. sal. Fælleslokalerne administreres af et udvalg bestående af Anne Ipsen, Elisabeth Gade Strand & Tine Holmbæck Kovacs Petersen.
Forespørgsler vedrørende fælleslokalerne og leje af disse, bedes sendes til udvalget på mail: fgfaelleslokaler@gmail.com.


Fælleslokalet i stuen
Fælleslokalet i stuen er tænkt som et lokale, der kan benyttes til fødselsdagsarrangementer og ved andre festlige lejligheder. Der vil blive installeret et køkken med adgang til service og være plads til ca. 40 siddende gæster. Fælleslokalet i stuen er pt. desværre ikke tilgængeligt grundet problemer med fugt og skimmel. Der afventes udbedringer  af lokalet, og siden her vil blive opdateret med info, så snart lokalet bliver klar til brug.


Fælleslokalet på 1. sal
Fælleslokalet på 1. sal kan fungere både som lejlighed til overnattende gæster, eller til workshops, møder, dagsarrangementer o.l. Det er muligt at leje lokalet allerede nu, på trods af at det ikke er endeligt indrettet, da flere beboere har efterspurgt dette.

Booking af fælleslokalerne
Booking af fælleslokalerne foretages ved at udfylde Google Forms bookingformularen, som kan tilgås HER.

Booking af fælleslokalerne forudsætter at den som booker accepterer at overholde ordensreglementet samt retningslinjerne for brug af lokalet. Disse samt vigtig info om leje af lokalerne er samlet i et dokument, som det anbefales altid at gennemlæse inden en booking foretages. Dokumentet kan tilgås HER.