FAQ

På denne side, kan du finde svar på mange af de spørgsmål, som du måtte have. Finder du ikke hvad du søger, er du altid velkommen til at sende dit spørgsmål til bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.
Siden vil løbende blive opdateret med svar på øvrige relevante spørgsmål som måtte opstå.


Bestyrelse og udvalg
 • Hvornår afholdes der generalforsamling i Fredens Gaard?
  Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året, normalt i april måned. Er der større beslutninger, som ikke kan vente, er det muligt for bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 • Hvor ofte mødes bestyrelsen i Fredens Gaard?
  Bestyrelsen mødes normalt 1-2 gange om måneden.
 • Hvordan kommer jeg med i bestyrelsen i Fredens Gaard?Bestyrelsen vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Hvis du ønsker at blive en del af bestyrelsen, kan du tilkendegive dette på generalforsamlingen. Afhængigt af hvor mange andre der ønsker at stille op, kan der blive kampvalg om pladserne.
 • Hvordan kan jeg tilmelde mig et udvalg i Fredens Gaard?
  Der er altid plads til nye medlemmer i udvalgene i Fredens Gaard. Se listen over udvalgsmedlemmer her (link), og tag kontakt til en person fra det pågældende udvalg. Hvis du ikke ved hvem du skal tage fat i, kan du altid sende en mail til bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.

Daglig brug af ejendommen
 • Hvordan får jeg ændret navneskiltet på min postkasse?
  Det er viceværtfirmaet Cobblestone Facility Management, som står for at udskifte navneskiltene. Hvis du gerne vil have ændret dit skilt, bedes du sætte en post-it eller seddel på postkassen med dét som du gerne vil have der skal stå. Viceværten vil herefter hurtigst muligt lave et skilt og sætte i.
 • Hvordan bestiller jeg ekstranøgler til min lejlighed?
  Ekstranøgler kan bestilles via Cobblestone Facility Management. Direkte link til bestillingsformular er følgende: https://system17.microbizz.dk/x/qf.php/2787/25). Ved bestilling skal systemnummer angives, og dette nummer finder du på din nøgle.
 • Hvad gør jeg hvis elevatoren er ude af drift?
  Hvis elevatoren ikke virker, bedes du kontakte bestyrelsen på bestyrelsenfredensgaard@gmail.com. Er problemet akut, kan du kontakte City Elevator på tlf. 7070 2101.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg opdager fejl på fællesarealerne?
  Oplever du problemer på foreningens fællesarealer, f.eks. at dørhåndtaget på porten ikke virker, eller et trin er gået løs på trappen, bedes du kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.
  Er problemet akut skal der tilkaldes en håndværker, og på håndværkerlisten kan du se hvem bestyrelsen anbefaler at du ringer til. Listen kan ses her: https://fredensgaard.dk/haandvaerkerliste.
Fællesarealer
 • Hvor mange fælleslokaler er der i Fredens Gaard?
  Vi har to fælleslokaler, som findes i bygning D, henholdsvis i stuen og på 1. sal. Lokalerne kan lejes af alle beboere. Pr. 1/12 2021 pågår der fortsat arbejde med at få udbedret fugtproblemer i fælleslokalet i stuen, mens det er muligt at leje dét på 1. sal, som dog ikke er endeligt indrettet. Det er forventningen at begge lokaler vil være endeligt indrettet i løbet af foråret 2022.
 • Hvordan bookes fælleslokalerne og hvad er retningslinjerne for leje?
  Du kan læse mere om fælleslokalerne og retningslinjerne for at leje dem, samt link til booking på: https://fredensgaard.dk/faelleslokaler-og-tagterrasser
 • Er det muligt at booke tagterrasserne til arrangementer?
  Det er ikke muligt at booke tagterrasserne til private arrangementer. Det er tilladt at afholde mindre arrangementer på dem, men de skal altid være tilgængelige for de øvrige beboere. Ved afholdelse af arrangementer, skal der altid tages højde for at larmen fra arrangementet ikke generer beboerne. Man bedes i den forbindelse tage hensyn til, at der ved brug af terrassen på toppen af bygning D, opleves store lydgener for beboerne umiddelbart under denne.