FAQ

På denne side, kan du finde svar på mange af de spørgsmål, du som beboer i Fredens Gaard måtte have. Finder du ikke hvad du søger, er du altid velkommen til at sende dit spørgsmål til bestyrelsenfredensgaard@gmail.com. Siden vil løbende blive opdateret med svar på øvrige relevante spørgsmål.

Bestyrelse og udvalg

 • Hvornår afholdes der generalforsamling i Fredens Gaard?
  Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året, normalt i april måned. Er der større beslutninger, som ikke kan vente, er det muligt for bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 • Hvor ofte mødes bestyrelsen?
  Bestyrelsen mødes normalt én gang om måneden.
 • Hvordan kommer jeg med i bestyrelsen?
  Bestyrelsen vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Hvis du ønsker at blive en del af bestyrelsen, kan du tilkendegive dette på generalforsamlingen. Afhængigt af hvor mange andre der ønsker at stille op, kan der blive kampvalg om pladserne.
 • Hvordan kommer jeg i kontakt med bestyrelsen?
  Send en mail til bestyrelsen på bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.
 • Hvor kan jeg finde referater fra bestyrelsesmøderne?
  Alle referater uploades til Cobblestone Cloud under fanen ‘dokumenter’. Hvis du er beboer i ejerforeningen og ikke har adgang til Cobblestone Cloud, bedes du skrive til foreningens administrator.
 • Hvordan kan jeg tilmelde mig et udvalg i Fredens Gaard?
  Der er altid plads til nye medlemmer i udvalgene i Fredens Gaard. Se listen over udvalgsmedlemmer her (link), og tag kontakt til en person fra det pågældende udvalg. Hvis du ikke ved hvem du skal tage fat i, kan du altid sende en mail til bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.

Foreningens administrator

 • Hvem er administrator for E/F Fredens Gaard?
  Det er Cobblestone, som står for administrationen. Ejerforeningens kontaktperson hedder Julie Søgaard og hun kan kontaktes på mail: jus@cobblestone.dk

Daglig brug af ejendommen

 • Hvordan får jeg ændret navneskiltet på min postkasse?
  HP Ejendomsservice udskifter navneskilte på postkasserne. Hvis du er nytilflytter eller blot ønsker at få dit navneskilt udskiftet, bedes du skrive til dem på mail: hp@hp-e.d
 • Hvordan får jeg udskiftet navneskiltet på min dørtelefon?
  Hvis du er nytilflytter og ønsker at få dit navneskilt på dørtelefonen ændret, bedes du sende en mail til nikolajvestbjerg@gmail.com, som kan printe labels. Det er vores vicevært, som monterer labels.
 • Hvordan bestiller jeg ekstranøgler til min lejlighed?
  Ekstranøgler skal bestilles direkte hos A/H låseservice via dette link: https://ah-laasemontage.dk/noeglebestilling. De nye nøgler kan afhentes efter 0 – 2 arbejdsdage mod fremvisning af id (med tilhørende adresse) og nøgle.
 • Hvad gør jeg hvis elevatoren er ude af drift?
  Alle fejl på elevatorerne bliver automatisk overvågnet og fulgt op på fra City Elevator – døgnet rundt. Skulle man sidde fast i elevatoren, trykker man på klokken på panelet, som er opkald til vagtcentralen.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg opdager fejl på fællesarealerne?
  Oplever du problemer på foreningens fællesarealer, f.eks. at dørhåndtaget på porten ikke virker, eller et trin er gået løs på trappen, bedes du kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsenfredensgaard@gmail.com.
  Er problemet akut skal der tilkaldes en håndværker, og på håndværkerlisten, kan du se hvem det anbefales at du ringer til.
 • Hvad er koden til skabet med farligt affald?
  Der er ingen kode til skabet med farligt affald. I stedet skal det farlige affald stilles ovenpå skabet, som er placeret i det første skralderum (fra venstre). Viceværten vil herefter sørge for at stille det ind i skabet ved førstkommende lejlighed.

Fællesarealer

 • Hvor mange fælleslokaler er der i Fredens Gaard?
  Vi har to fælleslokaler, som findes i bygning D, henholdsvis i stuen og på 1. sal. Lokalerne kan lejes af alle beboere. Pr. 15/2 2022 er det ikke muligt at leje nogle af lokalerne, da de er ved at blive indrettet. Det vil blive meldt ud på facebook samt her på siden når det igen bliver muligt at leje et eller flere af lokalerne, hvilket forventeligt bliver pr. 1/4 2022.
 • Hvordan bookes fælleslokalerne og hvad er retningslinjerne for leje?
  Du kan læse mere om fælleslokalerne, retningslinjerne for at leje dem, samt link til booking på: https://fredensgaard.dk/faelleslokaler-og-tagterrasser
 • Er det muligt at booke tagterrasserne til arrangementer?
  Det er ikke muligt at booke tagterrasserne til private arrangementer. Det er tilladt at afholde mindre arrangementer på dem, men de skal altid være tilgængelige for de øvrige beboere. Ved afholdelse af arrangementer på terrasserne, skal der altid tages højde for at larmen fra arrangementet ikke generer foreningens beboere. Man bedes i den forbindelse tage hensyn til, at der ved brug af terrassen på toppen af bygning D, opleves store lydgener.

Socialt liv i foreningen

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med de andre beboere?
  Fredens Gaard har sin egen lukkede Facebookgruppe med navnet ”Fredens Gaard”, hvor beboerne kan kommunikere med hinanden, stille spørgsmål mm.
 • Hvornår kan jeg møde mine naboer?
  I Fredens Gaard har vi flere sociale aktiviteter i løbet af året. På siden ‘Om Fredens Gaard‘, kan du se et årshjul over de faste aktiviteter, som sker hvert år. Skulle du have lyst til at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster (enten nogle af dem, der allerede er annonceret i årshjulet eller nye), bedes du kontakte bestyrelsen.

Vedligehold af ventilationsanlæg og hvidevarer

 • Hvordan vedligeholder jeg mit ventilationsanlæg?
  Det er vigtigt, at alle husker at vedligeholde deres ventilationsanlæg, skifte filtre m.v. Manglende vedligehold kan bl.a. give støjgener og nedsætte anlæggets funktion. Der er blevet udarbejdet en udførlig vejledning til vedligehold af ventilationsanlæggene i vores boliger, som kan findes her: https://fredensgaard.dk/wp-content/uploads/2023/09/Guide-til-vedligehold-af-ventilationssystem.pdf
 • Hvordan vedligeholder jeg min vaskemaskine
  Flere har oplevet at specielt Miele-vaskemaskinerne går i stykker pga. kalk eller mangel på afkalkning. Husk jævnligt at afkalke din vaskemaskine – jo mere den bliver brugt, jo oftere har den brug for afkalkning. Man kan købe afkalkningsprodukter til vaskemaskiner f.eks. i Matas, og Miele sælger også selv et produkt til at afhjælpe kalk. Ydermere anbefaler de, at vandindtaget inde bagerst ovenover sæbeskålen, renses med en børste jævnligt. Husk også, at der skal køres fnugfjerningsprogram, hver gang tørretumbleren har været benyttet

Parkeringskælder

 • Hvem administrerer p-kælderen under gården?
  Som ejer af en p-plads er man automatisk med i p-lauget, der administrerer p-kælderen, og som har en bestyrelse på samme måde som ejerforeningen. P-lauget afholder ordinær generalforsamling én gang om året.
 • Hvordan kontakter jeg p-lauget?
  Alle spørgsmål vedr. p-kælderen, skal stilles til p-lauget på mail: parkeringfredensgaard@gmail.com
 • Kan man leje en p-plads i parkeringskælderen?
  Det er pt. ikke muligt at leje en p-plads, men ind i mellem udlejer ejere deres p-pladser for kortere eller længere perioder. Dette bliver som regel slået op i Fredens Gaards Facebookgruppe.